Jak zostać tłumaczem przysięgłym tureckiego?

MIW 03.10.2016

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka tureckiego?

Tłumaczem przysięgłym języka tureckiego zostać niełatwo. Jak to się dzieje, że jedynie nielicznym osobom udało się zdobyć takie uprawnienia i mogą cieszyć się przynależnością do elitarnego grona dziewiętnastu tłumaczy przysięgłych tego języka w naszym kraju? Część z tych osób otrzymała uprawnienia jeszcze przed rokiem 2005, czyli przed wejściem w życie ustawy regulującej zawód tłumacza przysięgłego. Wtedy należało udowodnić doświadczenie w przekładzie oraz posiadać wykształcenie kierunkowe, a że osób łączących obie te cechy było niewiele, stąd niewiele osób mogących posługiwać się pieczęcią tłumacza przysięgłego. Gdy zaczęła obowiązywać ta ustawa, przed kandydatami do zdobycia uprawnień pojawiła się przeszkoda, która sprawiła, że jeszcze trudniej je uzyskać, a mianowicie egzamin państwowy weryfikujący wiedzę językową oraz prawniczą.

Pierwszy etap egzaminu- część pisemna

Egzamin, którego zdanie jest dla tłumacza warunkiem koniecznym do wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych jest dwustopniowy. Pierwsza część egzaminu jest testem pisemnym. Podczas tej części pretendenci do zawodu, mając do dyspozycji: własne glosariusze, słowniki oraz cztery godziny ciszy, przekładają cztery teksty. Dwa z nich tłumaczone są na język obcy, a dwa na język polski. Dodatkową trudność stanowi fakt, że egzamin odbywa się bez komputerów, do których wszyscy tłumacze są tak przyzwyczajeni. Niestety wszystkie teksty muszą zostać przepisane na tłumaczony język odręcznie przy użyciu jedynie długopisu oraz kartki. Nie dziwi zatem fakt, że jednym z etapów, jakie pokonują kandydaci na tłumacza przysięgłego jest etap nauki wyraźnego oraz szybkiego pisania odręcznego oraz przyzwyczajenia mięśni ręki do tak wyczerpującej pracy.

Drugi etap egzaminu- część ustna

W kilka tygodni po egzaminie pisemnym na stronie ministerstwa sprawiedliwości pojawiają się jego wyniki. Dla tych, którzy zdobyli minimum 150 punktów na 200 możliwych, organizowana jest część ustna. W trakcie tej części tłumacze wykonują przekład konsekutywny oraz a vista. Pierwszy z nich (tł. a vista) polega na tłumaczeniu dwóch tekstów słowa czytanego, czyli śledzeniu wzrokiem tekstu w języku tureckim i jednoczesnym wypowiadaniu go w języku polskim, drugi zaś (tł. konsekutywne) na tłumaczeniu na głos dwóch tekstów słowa słyszanego na język turecki.

Co dzieje się po zdaniu egzaminu

Od 2005 roku każdy, kto chce zdobyć uprawnienia nadawane przez Ministerstwo Sprawiedliwości musi, prócz zdania dwustopniowego egzaminu, spełnić następujące warunki:

  • posiadać polskie obywatelstwo, ewentualnie obywatelstwo któregoś z krajów Unii Europejskiej lub krajów EFTA, lub obywatelstwo państwa, które uznaje możliwość zdobycia uprawnień przez obywateli Polski, na tak zwanych zasadach wzajemności państw;
  • mieć czystą kartotekę, czyli nie być karanym za przestępstwa umyślne, skarbowe i gospodarcze;
  • posiadać dyplom magistra dowolnego kierunku studiów.

W momencie otrzymania informacji potwierdzającej otrzymanie minimum 150 na 200 punktów z każdej z części egzaminu, do ministerstwa należy dostarczyć dokumentację potwierdzającą ww. warunki. Po złożeniu dokumentów zostaje jedynie zaprzysiężenie, które jest organizowane przez organ państwowy, któremu podlegają tłumacze przysięgli, czyli Ministerstwo Sprawiedliwości, dwa razy do roku. Uczestnictwo w zaprzysiężeniu jest obowiązkowe i to właśnie wydarzenie określa moment, po którym tłumacz może nazwać siebie tłumaczem przysięgłym. Pozostaje tylko oczekiwanie na pieczęć, która tłoczona jest przez Mennicę Polską. W zależności od wniesionej opłaty pieczęć tłumacza przysięgłego można otrzymać nawet w 3 dni po zaprzysiężeniu, albo w ciągu kilku tygodni.

Jaka jest zdawalność egzaminu przez tłumaczy tureckiego?

Statystyki niestety potwierdzają, że egzamin jest bardzo trudny i niepopularny. Od momentu wejście w życie Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego do egzaminu podeszły jedynie 4 osoby. Pierwsza z nich, dla której egzamin nie stanowił problemu, otrzymała uprawnienia w 2011 roku. Kolejne trzy osoby, które podchodziły do egzaminu w roku 2011 (1 osoba) oraz w 2015 (2 osoby) niestety nie miały tyle szczęścia. Niepopularność języka (4 osoby podchodzące do egzaminu na przestrzeni ostatnich 10 lat) oraz skuteczność zdawalności (25%) z pewnością nie przyczynią się do poszerzenia grona tłumaczy przysięgłych tureckiego w najbliższej przyszłości.

Ile zarabia tłumacz przysięgły języka tureckiego?

Wynagrodzenie tłumacza przysięgłego uzależnione jest od grona klientów, dla których tłumacz wykonuje swoje usługi. Tłumacze przysięgli świadcząc usługi Klientom indywidualnym oraz organizacjom pozarządowym ustalają taki cennik, na jaki pozwala im sytuacja rynkowa, czyli konkurencja, popyt i podaż. W przypadku świadczenia usług organizacjom rządowym, takim jak policja, prokuratura czy sądy, cena tłumaczenia niestety nie jest dowolna. Reguluje ją Ustawa o wynagrodzeniu za czynności tłumacza przysięgłego, która mówi, że każdy tłumacz przysięgły tego języka otrzyma od organizacji rządowej nieco ponad 30 zł za przetłumaczenie 1.125 znaków ze spacjami z języka tureckiego oraz nieco ponad 40 zł za tłumaczenie w odwrotnej kombinacji językowej. Ceny ustalone przez ministerstwo na szczęście dla tłumaczy nie są cenami rynkowymi, zwłaszcza, że nie uległy podwyższeniu od wejścia ww. ustawy, czyli od 2005 roku.

Czy zatem warto zostać tłumaczem przysięgłym? Naszym zdaniem tak! Szczerze zachęcamy do dołączenia do grona 19 osób posiadających uprawnienia do poświadczania tłumaczeń z/na język turecki.